Anasayfa > Ürünler > IR Fırınlar > İnfrared Tünel Fırınlar > Jant Boya Kürleme Fırını1

JANT BOYA KURUTMA

YAŞ BOYA KÜRLEME, YAŞ BOYA PİŞİRME, YAŞ BOYA KURUTMA, BOYA ÖN ISITMA, TOZ BOYA JELLEŞME, TOZ BOYA ÖN ISITMA, TOZ BOYA KÜRLEME, TOZ BOYA PİŞİRME

 

 

E-STATİK TOZ VE YAŞ BOYA İNFRARED UYGULAMALARI - FIRINLAR VE KURUTMA KABİNLERİ

IR Yaş - Toz Boya Ön Isıtma

Boyanın ürün görselliğini değiştirme özelliğinin yanı sıra en büyük avantajı da malzemeyi kötü şartlardan, çizilme ve korozyon gibi etkilerden korumasıdır. Gerek rengine göre, gerekse boyanın kimyasal yapısına göre ceşitli boyalar bulunmaktadır. Boya kimyasal yapısına göre: asit bazlı, su bazlı ve toz halinde gruplanabilir. Boyama usülleri ise fırcalama, daldırma (batırma) ve pulverize gibi bölümlere ayrılabilir. Seri imalatlarda boyaların hızlı kurumasını sağlamak icin konveyör tüneller yapılmış ve bu konveyör fırınların bazılarında kızgın yağın peteklerden geçerken ısıttığı sıcak hava, fan yardımıyla malzeme üzerine üflenmiştir. Bu sistem kullanılmaya devam ederken, boya endüstrisi daha ekonomik ve daha dayanıklı boya geliştirmeyi hedeflemiş ve elektrostatik toz boya olarak bilinen boyama metodu uygulanmaya başlanmıştır. Toz boyayı pişirme işleminde geleneksel sıcak hava uflemeli sistem ile istenen verime ulaşılamamış, IR teknoloji ile mukemmele yakın sonuclar elde edilmiştir.

 

Toz Boya:

Toz boya uygulamasında öncelikle boyanacak malzeme elektrik yükleri ile şarj edilir ve ardından isteğe gore uygun kalınlıkta toz boya pulverize edilir. Yuklenmiş malzeme ve toz boya (+) ve (-) yükler gibi birbirini tutmaktadır. Ancak dışarıdan kuvvet uygulandığında boyayı silmek mümkündür. Boyanmış malzeme tunelden geçerken IR teknoloji kullanımı ile pişirilir. Bu sırada IR ışınlar toz boyadan gecerek boyanan malzemeyi de derinlemesine ısıtarak malzeme atomlarının titreşim amplütüdlerini artırır, buda ısınan toz boya ile malzeme arasında mükemmel bir bağ oluşturmakta, boya malzemenin ayrılmaz bir parcası haline gelmektedir. Bu işleme toz boya pişirme işlemi denilmektedir. IR sistemlerin toz boyada başarılı ve daha kolay bir sistem olduğunun gorulmesiyle, boya kurutma ve pişirmede konvansiyonel sistemler yerini IR teknoloji kullanımlı sistemlere bırakmıştır. Mevcut sistemi (konvansiyonel) bozmak istemeyen boyahaneler de on kurutucu ya da ara kurutucu olarak IR sistem ilaveleri ile hızlarını %30’a varan oranlarda artırmışlardır.

 

Boya Öncesi İnfrared Ön Isıtma Sistemleri

Yaş boya, E-Statik toz boya ve benzeri kaplama proseslerinde üretilen parça üzerine kaplama uygulanmadan önce IR Sistem ile ön ısıtma

uygulanabilmektedir. Bu uygulama düz yüzeylerin yanı sıra aşırı girintili çıkıntılıyüzeylere de kaplama uygulamasınıkolaylaştırmakla birlikte kaplama kalitesini arttırmaktadır. Bu sistem kullanıldığında kaplama sarfiyatı ve zaman tasarrufu sağlanır.

 

İNFRARED E-Statik Toz Boya Jelleşme Kabinleri

Bu kabinler IR ısıtma sistemleri sayesinde üretim parçalarının üzerinde bulunan toz haldeki boyayı 1 dk dan daha kısa sürede jel kıvamına getirmektedir. Bu sistemler; Boya kürleme işlem süresini %30'a varan oranda kısaltır.  Hava sirkülasyonuna sahip fırınlarda toz kaynaklı kalite problemi ortadan kalkar.  Boş bara geçişi yapmaksızın renk değişimi yapılabilir.

E-STATİK TOZ BOYA KÜRLEME FIRINLARI;

Bu fırınlarda hacimsel ısıtma yerine direkt boyanan ürünlerin ısıtılması esas alınmaktadır. İki boyut parçalarda hava sirkülasyonuna ihtiyaç duymaksızın kürleme süreci 7-10 dk gibi sürelerde sonuçlanmaktadır. Üç boyutlu parçalarda opsiyonel olarak hava sirkülâsyon sistemi uygulanmaktadır. Hava sirkülasyonu olmadığı için yabancı partikül kaynaklı kalite problemi ortadan kalkar. IR Fırıöısıtmaya ihtiyaç duymadan 3-5 dk içerisinde çalışmaya hazır hale gelir. IR Fırınlar ağır mekanik yapılara ihtiyaçduymazlar ve kurulum maliyetleri düşüktür. IR Sistemler mevcut konveksiyonel fırınların içerisine uygulanıp yedek sistem olarak çalıştırılabilirler.

 

İNFRARED YAŞ BOYA KÜRLEME FIRINLARI;

Bu fırınlarda hacimsel ısıtma yerine direkt boyanan ürünlerin ısıtılması esas alınmaktadır. iki boyut parçalarda hava sirkülasyonuna ihtiyaç duymaksızın kürleme süreci 5-15 dk gibi sürelerde sonuçlanmaktadır. Üç boyutlu parçalarda opsiyonel olarak hava sirkülâsyon sistemi uygulanmaktadır. * Hava sirkülasyonu olmadığı için yabancı partikül kaynaklı kalite problemi ortadan kalkar. * IR Fırın ön ısıtmaya ihtiyaç duymadan 1-2 dk içerisinde çalışmaya hazır hale gelir. * IR Fırınlar ağır mekanik yapılara ihtiyaç duymazlar ve kurulum maliyetleri düşüktür. * IR Sistemler mevcut konveksiyonel fırınların içerisine uygulanıp yedek sistem olarak çalıştırılabilirler.

AVANTAJLAR:

• Malzemeye temas etmeden ısıtma yapar, • Derinlemesine ve homojen bir ısıtma yapar     • Hızlı ve kaliteli ısıtma yapar

• Boyanın kimyasal yapısında bozulma olmaz.  • Malzeme ile boya arasında mukemmel bağ oluşturur

• Boya daha kaliteli bir gorunum kazanır ve Boya daha uzun omurlu olur      • Sistem duşuk bakımla uzun sure hizmet verir

• İşletme maliyeti duşuktur   • Sistemin kontrolu kolaydır   • Cevreyi rahatsız edici ses ve zararlı gaz cıkışı en aza indirilir